Lidia Falcón


Vindicación feminista publicó la historia y la sociología de los cambios que iban acaeciendo en España...
Lidia Falcón

Carmen Alcalde


Fuimos un nervio compacto y convencido...
Carmen Alcalde

Marisa Hijar


Vindicación feminista fue para mí la realización de un ideal compartido.....
Marisa Hijar

María José Ragué Arias

....

Marian Larumbe.

...

viernes, 8 de octubre de 2010

Antología sobre Vindicación Feminista

VINDICACIÓN FEMINISTA: Una voz colectiva, una historia propia.
Antología facsímil de textos (1976-1979)

Por M. Àngeles Larumbe Gurraitz.  Edit. Prensa Universitaria de Zaragoza. 
Cat. Feminismos.

ISBN: 978-84-92774-6. año 2009.  Páginas: 401.  Precio: 37€

La revista Vindicación feminista marcó un hito en las publicaciones y en el movimiento social que luchaba en España por la liberación de las mujeres.

La publicación reunió a un magnífico plantel de periodistas y escritoras que supieron compaginar el dinamismo y el interés por la actualidad que caracterizan a toda revista con el rigor en el análisis y el afán didáctico de quienes aspiraban a explicar y difundir la perspectiva de género.

Este volumen, que comienza con un extenso estudio preliminar de M. Ángeles Larumbe y se cierra con un epílogo de Lidia Falcón, principal animadora y patrocinadora de la revista, presenta una antología de textos y portadas en edición facsímil.

En DVD se incluye el fondo documental íntegro de todos sus números.
jueves, 9 de septiembre de 2010

viernes, 20 de agosto de 2010

Archivo de Vindicación

Editorial / Qüestions de treball / Noticiari / Rerefons

Arxiu Nacional de Catalunya


Dos nous fons enriqueixen la memòria del Feminisme a l’Arxiu Nacional de Catalunya
Durant els darrers mesos, l’ANC ha treballat intensament en el primer tractament arxivístic dels fons documentals dipositats al centre a finals del 2009 per iniciativa de l’advocada i política feminista Lidia Falcón O’Neill. Es tracta, en primer lloc, del seu fons personal, d’un volum aproximadament de 24 m, especialment important pel que fa a la seva producció creativa (principalment, novel·la, teatre, memòries i assaig), així com pel fet que aplega l’arxiu del seu despatx jurídic (1.041 expedients de clients), testimoni eloqüent de la seva activitat professional com a advocada en defensa de la dona al llarg dels darrers quaranta-cinc anys. Cal destacar la documentació referent a la seva activitat política a les acaballes del franquisme, la repressió i la presó. El fons inclou abundant documentació d’origen familiar, entre la qual destaca l’aplegada per la seva mare durant el seu temps de treball a la Delegació de Premsa i Propaganda del Ministeri d’Educació Nacional, testimoni interessant de la influència dels totalitarismes nazi i italià i de l’exercici de la censura durant els primers anys de la dictadura franquista.


El testimoni fonamental de l’activitat associativa i política de Lidia Falcón es concreta, però, principalment, en el segon dels fons citats, relatiu al Partido Feminista de España – Club Vindicación Feminista. Encara que desenvolupava les seves activitats des del 1975, el partit fou inscrit com a organització política el 1981. Al seu voltant s’inicià la publicació de la revista mensual Vindicación Feminista (1976-1979), que donà nom posteriorment a l’organització de clubs en diverses ciutats (sota l’impuls de Lidia Falcón, Elvira Siurana i Carmen Sarmiento) i a la constitució de la Federación de Clubs Vindicación Feminista (1987), com a associacions per al desenvolupament i la defensa dels drets de la Dona. El fons documental dipositat a l’ANC testimonia la relació amb les militants i sòcies, el funcionament intern i les activitats del partit i de l’associació, així com els materials aplegats en el procés de producció i com a recursos d’informació per a la publicació de la revista i de la seva capçalera successora, Poder y Libertad. La documentació d’arxiu ocupa un volum total de 48,2 m, als quals cal afegir una importantíssima biblioteca (3.023 unitats) i hemeroteca (425 capçaleres del període 1941-2008) de caràcter especialitzat.


En definitiva, quan acabin els treballs arxivístics de descripció i, en els casos en què així ho disposa la legislació, es compleixin els terminis necessaris per fer plenament accessible la seva consulta, aquests dos fons constituiran una font d’informació imprescindible per al coneixement acurat de la situació de la dona a Catalunya durant les darreres dècades del segle XX.

jueves, 5 de agosto de 2010

Anna Bofill

Dora Russell

Dora Russell

Estudios Fem.

Adulterio

Adúlteras

Sra. Francis

El placer

Seriales

Periodistas

Periodistas

Sexismo

Homosex

Maureen Colquhoun

Lanbroa

Benidorm

Madrid

Recalberri

Induyco

El PC

Violación

Machismo

Jeanne Cordelier

Katherine Mansfield

Margarita Xirgu

Pelicula feminista

Liliana Cavani

Luce Irigaray

Alejandra Pizarnik

Marguerite Yourcenar

Djuna Barnes

Maria Blachard

Gloria Fuertes

Ana María Moix

Hippies

Dones en Lluita

Libertarias

Federica Montseny

Emma Goldman

Antonina Rodrigo

Neus Català

Peligrosidad social

Constitución

Manis

Generalitat

Nicaragua